loudspeaker 1459128 1280
loudspeaker 1459128 1280

14.05- 16.05.2024- dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Informujemy, że w związku z odbywającymi się egzaminami ósmoklasisty, od 14.05.2024 tj. wtorek do 16.05.2024 tj. czwartek szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno–wychowawczych. W wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów klas 1-3 w godz. od 7.15 do 16.00