Uśmiechnięta dziewczynka - Z życia szkoły
girl with big smile classroom 1098 303

Całoroczny konkurs wiedzy „Szkolny WIE- dźmin 2021/2022”

„Szkolny WIE- dźmin 2021/2022”

Biblioteka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie o  tytuł szkolnego WIE-dźmina, czyli tego, który najwięcej WIE. Wystarczy trochę czasu, chęci  i systematyczności. Konkurs trwał będzie przez cały rok szkolny.

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem konkursu  jest biblioteka szkolna.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8 w 2 kategoriach wiekowych:

– „Mały WIE- dźmin”  – dla klas 4-6;

– „WIE- dźmin” – dla kl. 7-8.

 1. W tym konkursie uczniowie mogą wykazać się wiedzą na temat Polski: języka, literatury, historii, przyrody, geografii, kultury, sportu, nauki itp.
 2. Konkurs będzie składał się z dwóch etapów:

Etap I

 1. W okresie od października do kwietnia w poniedziałki będą pojawiały się pytania (po jednym dla każdej kategorii wiekowej). Będą one umieszczone na gazetce przy w bibliotece szkolnej oraz na padlecie biblioteki:

http://padlet.com/biblioteka264/qb8m2oqn678qfl6a

 1. Każdy, kto zna odpowiedź na pytanie, zapisuje ją na kartce, podpisuje imieniem i  nazwiskiem oraz podaje klasę, do której uczęszcza. Kartkę tę wrzuca do specjalnego pudełka w bibliotece szkolnej. Odpowiedź można także przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka264@vp.pl
 2.  Szukając odpowiedzi na pytania można sięgać do różnych źródeł informacji w domu lub w bibliotece.
 3.  Czas na udzielenie odpowiedzi: do końca tygodnia, czyli do piątku.
 4.  Uczniowie, którzy udzielą najwięcej poprawnych odpowiedzi przejdą do  II etapu.

Etap II

 1.  Odbędzie się on w maju (o dokładnym terminie uczniowie zostaną poinformowani).
 2.  Etap drugi będzie polegał na rozwiązaniu testu zadań zamkniętych.
 3.  Zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe.

Wszyscy uczestnicy, którzy udzielą co najmniej 10 prawidłowych odpowiedzi otrzymają punkty za udział w konkursie.

Zapraszam do udziału – Maria Skiba