megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

Czasowe ograniczenia funkcjonowania systemu oświaty

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w dniach od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia w szkole podstawowej będą prowadzone w systemie zdalnym.
Zajęcia rewalidacyjne, indywidualne zajęcia z nauczycielem wspomagającym, konsultacje uczniów z pedagogiem odbywać się będą w trybie stacjonarnym.
W oddziałach przedszkolnych zajęcia prowadzone będą w trybie stacjonarnym.