loudspeaker 1459128 1280
loudspeaker 1459128 1280

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Przypominamy, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego piątek po Bożym Ciele, tj. 17.06.2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Szkoła zapewnia na ten dzień opiekę świetlicową w godz. od 7.00 do 16.00.