You are currently viewing Opieka świetlicowa dla dzieci z oddziału przedszkolnego

Opieka świetlicowa dla dzieci z oddziału przedszkolnego

Od dnia 23 listopada 2021r.  szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla dzieci z oddziału przedszkolnego.

Opieka świetlicowa zapewniona jest po zakończeniu obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.