Pociag_do_wolnosci_2022

Pociąg do wolności

„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (…) Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.”  Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

Nikt nie rodzi się patriotą. Patriotyzm trzeba budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno-wychowawczą. Kształtowanie patriotyzmu jest ważnym zadaniem domu rodzinnego oraz nauczycieli, to oni bowiem przygotowują nowe pokolenie Polaków.
Chcąc ksztaltować w najmłodszych uczniach postawę patrioty 9 listopada 2022r. została przeprowadzona lekcja historii w grupie zerówki pt.: „Pociąg do wolności”. Uczestniczyli w niej uczniowie klasy 1b oraz 2b. Dzieci 6-letnie zaprezentowały krótki montaż słowno-muzyczny przepełniony treścią zapisaną na kartach historii Naszej Ojczyzny. Poprzez występ najmłodsi z naszej szkoły uczcili kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wspominaliśmy Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przyczynił się do odzyskania przez Polskę wolności. Wszyscy obecni w sali odśpiewali z należytym szacunkiem Hymn Polski.
Zaproszeni uczniowie rozwiązywali test sprawdzający zdobytą wiedzę. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni– zdobywając Odznakę Patrioty (flagę Polski).

Wychowawca

Aparat foto
Aparat foto