kuchnia_po_remoncie_2021_2

Posiłki w zmodernizowanej kuchni

Posiłek w Zespole Szkolno – Przedszkolnym

Końcem ubiegłego roku szkolnego rozpoczęły się prace nad nową kuchnią w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Humniskach. Kuchnia została wyremontowana dzięki dofinansowaniu z programu „Posiłek w szkole i w domu”. Dyrektor zespołu dzięki projektowi uzyskał 78 449,90zł dofinansowania, gmina przeznaczyła na ten cel 148 811,11zł. Całość kwoty to 227 261,06zł.
Kuchnia jest obiektem nowoczesnym i praktycznym. Zdecydowanie poprawiły się warunki pracy personelu. Wzrosła liczba dożywianych dzieci. W starej kuchni z posiłków korzystało około 50 uczniów, na ten moment z posiłków korzysta około 150 uczniów. Posiłki przygotowywane przez personel cieszą się bardzo dobrymi opiniami: są domowe, świeże i przede wszystkim zdrowe. 15 uczniów korzysta z posiłków dzięki współpracy i wsparciu MOPS .
Podziękowania od całej społeczności szkolnej dla Pana Burmistrza oraz pracowników Urzędu Gminy za wsparcie tak ważnego przedsięwzięcia.