loudspeaker 1459128 1280
loudspeaker 1459128 1280

Składanie wniosków o przyjęcie dzieci w wieku 3 lat do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego … , dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach informuje, że składanie wniosków o przyjęcie dzieci w wieku od 3 lat do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 odbywać się będzie w terminie od 01.03.2022 do 25.03.2022r.
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, do pobrania na stronie: www.sphumniska.pl w zakładce „Przedszkole”, należy złożyć w sekretariacie szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych określonych w uchwale nr XXII/190/2020 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 24 lutego 2020r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji … .
Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie „Regulaminu rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Humniskach” www.sphumniska.pl