grupa osób i symbole rozmowy
grupa osób i symbole rozmowy

Spotkanie z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji ROAD SAFETY DAYS

Bądź Bezpieczny!!!

21 września naszymi gośćmi byli funkcjonariusze policji z Brzozowa, którzy przeprowadzili spotkania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą w ramach akcji  ROAD SAFETY DAYS. Policjanci mówili o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i uświadamiali, że największy wpływ na swoje bezpieczeństwo mają sami użytkownicy dróg. 

Po zajęciach teoretycznych odbyły się zajęcia praktyczne w terenie, w których policjanci ruchu drogowego uczyli pierwszoklasistów, jak bezpiecznie przechodzić przez jezdnię, by nie powodować zagrożeń. W klasach 4 – 6  i  7 – 8  uczniowie utrwalili sobie  jak być bezpiecznym w sieci, czym jest cyberprzemoc. Został również poruszony temat uzależnień m.in. od gier komputerowych, energetyków i używek.

Uczniowie zadawali pytania, aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Dzięki takim profilaktycznym spotkaniom świadomość uczniów o zachowaniu bezpieczeństwa  w różnych sytuacjach życiowych staje się dobrą praktyką.

Magdalena Chmielewska