megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

Spotkanie z rodzicami w dniu 19.04.2023

W dniu 19.04 (tj. środa) o godz. 16:30 odbędzie się śródroczne spotkanie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej.

Planowany przebieg spotkania:

  • spotkanie ogólne na hali sportowej rodziców z pracownikiem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie (prelekcja na temat agresji w szkole)
  • informacja o wynikach ankiety uczniowskiej dotyczącej agresji
  • scenka symulująca mediacje rówieśnicze
  • spotkania wychowawców w klasach z rodzicami