Złączone ręce dzieci
Złączone ręce dzieci

Szlachetna akcja członków Szkolnego Koła Wolontariatu

W kulturze polskiej istnieje ogromny szacunek wobec osób zmarłych, czego zewnętrznym przejawem jest dbanie o groby naszych bliskich. Rzadko zdarza się, szczególnie przed Dniem Wszystkich Świętych, by i te nagrobki, którymi z różnych powodów nikt się nie opiekuje, nie zostały uprzątnięte. 27 października w ramach zajęć pozalekcyjnych takimi nagrobkami na cmentarzu w naszej miejscowości zaopiekowali się członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu. Po uprzątnięciu liści zapalili symboliczne znicze, po czym chwilą modlitwy i zadumy nad grobami osób tu spoczywających uczcili ich pamięć.