Lekcja_otwarta_2023_1

Ważne sprawy Małego Polaka– lekcja otwarta

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek Ziemi zwany „Ojczyzną”, jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Zadaniem przedszkola i szkoły jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej, europejskiej. 28 kwietnia 2023r. odbyła się lekcja otwarta, w której uczestniczyły dzieci z nauczania wczesnoszkolnego oraz zerówki wraz z wychowawcami. Celem podjętego działania było zwrócenie uwagi na zbliżające się święto majowe – Konstytucji 3 maja, utrwalenie roku, w którym Ustawa Rządowa została uchwalona, przypomnienie ważnych spraw związanych z naszym krajem, utrwalenie symboli narodowych, wykorzystanie mapy Polski i globusa.
Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

E. Kułak-Owsiana

galeria_zdjec