Zajęcia szachowe

Zapisy i pierwsze zajęcia szachowe dla dzieci z klas I- III odbędą się w środę 17.11.2021 w godz. od 15.40 do 16.40. Wymagana jest pisemna zgoda rodziców.

 

Wzór zgody poniżej:

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————-

Wyrażamy zgodę na udział naszej córki/ naszego syna ……………………………………….

w zajęciach szachowych prowadzonych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Humniskach w środy w godz. od 15.40 do 16.40.

 

…………………………………………                  …………………………………………

            (podpis mamy                                                (podpis taty)

                                                           …………………………………………….

                                                                  (za zgodą męża/ żony)