uwaga rodzice
uwaga rodzice

Zaproszenie na zajęcia adaptacyjne w przedszkolu

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Humniskach zaprasza nowo przyjęte dzieci do przedszkola
wraz z rodzicami na zajęcia adaptacyjne w dniach 29-31.08.2022 r. w godz. od 8:00 do 11:00.