Porzadkowanie_cmentarza_2022

Zintegrowane działania ze społecznością lokalną na cmentarzu

Opiekunowie Szkolnego Koła Wolontariatu otrzymali informacje o działaniach, jakie prowadzą mieszkańcy Humnisk na cmentarzu. Odbyło się zebranie członków SKW i od razu przystąpiliśmy do działania. W czwartek 20 listopada po lekcjach uczniowie z zaangażowaniem wykonywali swoją pracę. Uprzątnęli z nagrobków i alejek gałęzie i jesienne liście. Wszyscy byli zadowoleni z efektów swojej pracy. Następnym etapem współpracy pomiędzy wolontariuszami i społecznością lokalną będzie wiosenna renowacja ogrodzenia przy pomniku Cybulskich. Jesteśmy dumni z postawy, jaką reprezentują wolontariusze.

Aparat foto
Aparat foto