megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

24.05- 26.05.2022 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych

24.05- 26.05.2022 ze względu na odbywające się egzaminy ósmoklasisty są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Opieka świetlicowa odbywać się będzie w tych dniach w godz. od 7.00 do 16.00.