megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

Deklaracje kontynuacji uczęszczania ich dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego … , dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Humniskach informuje, że Rodzice mogą składać deklaracje kontynuacji uczęszczania ich dzieci do przedszkola na rok szkolny 2022/2023.
Deklarację dostępną na stronie: www.sphumniska.pl w zakładce „Przedszkole” należy złożyć u opiekuna grupy przedszkolnej w terminie od 15.02.2022r. do 22.02.2022r. lub sekretariacie szkoły.