megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w maju

W związku z tym, że 29.04.2022, 02.05.2022, 04.05.2022 oraz 24.05.2022, 25.05.2022, 26.05.2022 są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych prosimy o poinformowanie nas, czy w tym czasie potrzebna będzie Państwa dzieciom opieka świetlicowa. Powyższa informacja jest niezbędna do zorganizowania odpowiedniej ilości dyżurów nauczycielskich w świetlicy szkolnej oraz zaplanowania dożywiania w stołówce szkolnej.
Informację o potrzebie opieki świetlicowej oraz o zapewnieniu dożywiania w tym czasie prosimy przekazać telefonicznie lub na adres mailowy szkoły najpóźniej do czwartku, tj. 28.04.2022 do godz. 10.00.