loudspeaker 1459128 1280
loudspeaker 1459128 1280

Dni wolne od zajęć wychowawczych

Dni 2, 4 i 5 maja 2023 są wolne od zajęć dydaktycznych w szkole.

Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom w godz. 7:00- 16:00.