megaphone 2374502 1280
megaphone 2374502 1280

Kalendarium rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

Poniżej zamieszczamy kalendarium rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023

file type 154870 1280