oplus_0
oplus_0

Pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej

Pierwsza pomoc oznacza natychmiastową opiekę nad poszkodowanym lub osobą, której stan zdrowia nagle uległ pogorszeniu. Stosuje się ją możliwie jak najszybciej po wypadku lub wystąpieniu nagłej choroby. Pomoc udzielona jeszcze przed przyjazdem karetki może uratować życie albo pomóc w dojściu do zdrowia. Dlatego uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dniu 18 czerwca w pokazach pierwszej pomocy zorganizowanych przez ratowników z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Kompetentni i sympatyczni panowie omówili i zaprezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie mieli możliwość przećwiczenia na fantomach i specjalnych rekwizytach resuscytacji, pomocy przy zadławieniu oraz zasad używania defibrylatora. Wszyscy słuchali z dużym skupieniem zdając sobie sprawę z ważności poruszanych tematów. Serdecznie dziękujemy ratownikom z Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego za przeprowadzenie pokazów i warsztatów.

Katarzyna Dmitrzak

galeria_zdjec