IMG 20211029 081157 scaled
IMG 20211029 081157 scaled

Spotkanie z panią Iwoną Słotą z Podkarpackiej Fundacji „Panorama Możliwości”

29 października klasy ósme gościły Panią Iwonę Słotę z Podkarpackiej Fundacji „Panorama Możliwości”, która w chwili obecnej realizuje projekt ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”.  Celem spotkania było zainspirowanie uczniów udziałem w konkursie plastycznym dotyczącym dziedzictwa kultury wołoskiej. Pani Iwona  w interesujący sposób opowiedziała uczniom o kulturze krajów wołoskich, łemków, bojków, dolinian i ludów karpackich. 

IMG 20211029 085738 - Spotkanie z panią Iwoną Słotą z Podkarpackiej Fundacji "Panorama Możliwości"

Pani Słota zapoznała uczniów z tradycjami oraz prawem, na którym budowali swoje wioski, bliskie naszej miejscowości np.: Blizne, Czerteż czy Komańcza. Młodzież z zainteresowaniem słuchała o obrzędach w tamtych czasach oraz słownictwie, które da się słyszeć jeszcze w wielu domach ze starszym pokoleniem. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu pracy w Parlamencie Europejskim w Brukseli Pani Iwona zaciekawiła również uczniów możliwościami stażu i praktyk studenckich.

Magdalena Chmielewska