szkola-wyprawka-pieniadze-fot-shutterstock-37535427

Stypendium szkolne na rok 2022/2023

Stypendium szkolne na rok 2022/2023
Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Gminie Brzozów, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)
Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania stypendium szkolnego dla dzieci uległo zmianie 1 stycznia 2022 r. Dochód ten wynosi 600 zł na osobę w rodzinie i określa to § 1 pkt. 1, lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2021 poz. 1296).

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: