p1

„Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu?”

Internet pełen jest wielu treści, dostarcza nam ciągle nowe informacje i wiedzę. Dobrze jest jednak mieć nad tym kontrolę i umieć dobrze wykorzystać jego możliwości, a przede wszystkim nauczyć tego najmłodszych. W związku z tym, w klasie 2a zorganizowano dla uczniów szereg działań mających na celu podniesienie wiedzy i cyfrowych kompetencji uczniów, aby mogli być bezpiecznymi i świadomymi użytkownikami multimediów.
Pierwszym działaniem był udział dzieci w projekcie „Uczeń w sieci. Jak mądrze korzystać z Internetu”. Projekt ten dostarczył uczniom wiedzy na temat różnych zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego umieszczania treści w sieci, a także ograniczenia w korzystaniu z cudzych utworów. Poznali zasady netykiety. Uczyli się jak tworzyć proste grafiki, dźwięki i filmy. W czasie zajęć stawiano na współpracę między dziećmi, twórczą dyskusję i zabawę, która przyspieszyła nabywanie cyfrowych kompetencji.
Inną formą zwrócenia uwagi dzieci na bezpieczeństwo w Internecie, było oglądanie spektaklu teatralnego pt. „Dzieci Sieci-Pik i Folder na tropie internetowych kłopotów”, który był emitowany online. Po spektaklu odbył się streaming z bohaterami– Plikiem i Folderem, którzy zadawali dzieciom pytania i odpowiadali na ich spostrzeżenia.
Uczniowie włączyli się również do ogólnopolskich obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Zgłaszając swój udział w projekcie, zaprezentowali własne inicjatywy wśród innych szkół.

E. Preisner

galeria_zdjec