Udzial_SKW_w_spotkaniu_integracyjnym_2022

Udział członków SKW w spotkaniu integracyjnym w SOSW w Brzozowie

9 grudnia członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu wzięli udział w spotkaniu integracyjnym w SOSW w Brzozowie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.
Pani Dyrektor Barbara Kozak przywitała naszych uczniów. Inicjatywa ta miała na celu integrację społeczności uczniów SOSW w Brzozowie oraz uczniów SP w Humniskach, kształtowanie postaw tolerancji oraz współdziałania w grupie. Uczestnicy spotkania aktywnie spędzili czas, tworząc niepowtarzalne ozdoby z wykorzystaniem techniki pirografii, obróbki drewna, techniki decoupagu czy też modelowania w masie solnej. Różnorodność materiałów wyzwoliła w uczniach pokłady kreatywności, czego efektem były oryginalne prace przestrzenne. Zaangażowanie w wykonywanie zaproponowanych aktywności zachęciło podopiecznych do doskonalenia swoich zdolności manualnych oraz rozwijania zmysłu artystycznego.
Efektem wspólnego działania były ozdoby świąteczne, którymi udekorowano „integracyjną” choinkę. Słodki poczęstunek oraz wesołe kolędowanie z muzyką na żywo sprawiło, że wszyscy czuli się w tym dniu wyjątkowo. Był to owocny czas, czas nawiązywania nowych kontaktów, poznawania się, rozmów, wymiany doświadczeń a przede wszystkim okazja do uczenia się od siebie nawzajem. Pozytywne emocje oraz świąteczny nastrój znalazły odzwierciedlenie w wypowiedziach uczniów, stanowiących swoistą formę ewaluacji tego, co najbardziej podobało im się w spotkaniu. Odpowiedzi uczniów zostały zebrane oraz zaprezentowane uczestnikom w formie chmury wyrazowej wygenerowanej za pomocą aplikacji Mentimeter.
Dziękujemy Radzie Rodziców, która ufundowała słodkie upominki dla uczniów SPDP oraz wszystkim zaangażowanym osobom w przygotowanie tego wydarzenia. Nasi uczniowie byli zachwyceni atmosferą panującą na spotkaniu. Mamy nadzieję, że to początek współpracy między SOSW w Brzozowie i ZSP w Humniskach.

galeria_zdjec

Anna Florczak

Magdalena Chmielewska