Laboratoria-przyszlosci

Udział naszej szkoły w programie „Laboratoria przyszłości”

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2021/2022 do programu LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI i otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu o wartości 74400 zł.!!!
„Laboratoria przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją tej inicjatywy jest budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka) oraz stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, zachęcający uczniów do odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań.
Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakupy między innymi: drukarki 3D, stacji lutowania, aparatu fotograficznego, mikrofonu kierunkowego i zestawu 24 par okularów VR i innych. Sprzęt będzie wykorzystywany zarówno na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Uczniowie będą mogli uczyć się przez eksperymentowanie, tworzenie projektów i zdobywanie praktycznej wiedzy.