Mediacje_Rzeszow_2022

VIII Kongres Mediatorów Szkolnych i Rówieśniczych w Rzeszowie z udziałem przedstawicieli naszej szkoły

Kongres został zorganizowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie i Podkarpackie Centrum Mediacji, przy współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych. Jego celem jest: prezentacja metod rozwiązywania sporów, wyposażenie mediatorów szkolnych i rówieśniczych w wiedzę na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, integracja środowiska mediatorów rówieśniczych, prezentacja dorobku szkolnych klubów mediatorów rówieśniczych oraz promocja szkół, w których działają kluby mediatorów rówieśniczych. Program kongresu został podzielony na moduły dla uczniów, dyrektorów i nauczycieli. Oprócz prelekcji wygłoszonych przez przedstawicieli Sądu Rejonowego w Rzeszowie i Instytutu Badań Edukacyjnych, w ramach spotkania odbyły się warsztaty dla młodzieży, nauczycieli i prezentacje dobrych praktyk oraz quiz wiedzy o mediacjach. W wydarzeniu, które od lat zajmuje ważną pozycję w kalendarzu imprez oświatowych Podkarpacia, uczestniczyła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Nasi uczniowie z zainteresowaniem i entuzjazmem wsłuchiwali się w słowa prelegentów oraz aktywnie uczestniczyli w grupach warsztatowych. Liczymy, że w najbliższej przyszłości w naszej szkole również powstanie Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych.

Aparat foto
Aparat foto