sport

Zajęcia sportowe na feriach zimowych

Zapraszamy naszych uczniów na zajęcia sportowe organizowane podczas ferii zimowych przez nauczycieli wychowania fizycznego.
Zajęcia odbywać się będą według następującego harmonogramu:

Krzysztof Kij- poniedziałki i środy (tj. 16, 18, 23 i 25 stycznia) godz. 10.00- 12.00, (dla dziewcząt z klas 5- 8)
Andrzej Kędra- wrotek 24 stycznia, godz. 9.00- 10.30- dla klas 4- 6, 10.30- 12.00- dla klas 7- 8 (chłopcy)
Bogusław Korfanty- wtorek 17 stycznia, godz. 9.00- 10.30, dla klas 5- 6 (chłopcy)