uwaga rodzice
uwaga rodzice

Zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Na podstawie Zarządzenia nr 16/2022 Burmistrza Brzozowa z dnia 20 stycznia 2022 w sprawie określenie terminów przeprowadzenia rekrutacyjnego …, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Humniskach ogłasza zapisy do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci z obwodu szkoły urodzonych w 2015 r.

Termin zapisu: od 01.02.2022 do 25.02.2022.

Karta zapisu dziecka do klasy pierwszej znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.sphumniska.pl w zakładce „dokumenty” oraz przy wejściu do szkoły.

Kartę podpisaną przez obojga rodziców/ opiekunów prawnych można składać w sekretariacie szkoły lub przesłać w formie skanu na adres mailowy szkoły: sphumniska@poczta.fm z dopiskiem „karta zapisu do klasy pierwszej”.

Kartę zapisu do klasy pierwszej można również pobrać tutaj