Narodowe_Święto_Niepodległości_2023_1

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości

Dzień 11 listopada, Święto Niepodległości jest najważniejszym dniem polskiej tożsamości narodowej. Z tej okazji 13 listopada podczas uroczystego apelu cała społeczność szkolna odśpiewała Hymn Polski. Następnie uczniowie klasy 4a w słowno-muzycznym przedstawieniu przypomnieli najważniejsze momenty z naszej historii. Uczestnicząc w tym wydarzeniu oddaliśmy szacunek wszystkim Polakom, tym którzy odeszli i tym, którzy żyją nadal. Odświętnym strojem, właściwą postawą uczciliśmy ten dzień refleksją nad historią i osobistym rozumieniu pojęcia Ojczyzny.

Wacław Bałabas

Aparat foto
Aparat foto