loudspeaker 1459128 1280
loudspeaker 1459128 1280

Dyżur wakacyjny w przedszkolu

Przedszkole Samorządowe w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Humniskach zapewnia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w dniach od 01.07.2023 do 31.07.2023 oraz od 21.08.2023 do 31.08.2023.
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest złożenie przez rodziców/ opiekunów prawnych wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny i oświadczenia o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego lub innej przerwy w pracy w okresie, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur.
Termin składania wniosków i oświadczeń: 01.06.2023- 20.06.2023
(Wyżej wymienione dokumenty są przyjmowane w sekretariacie szkoły).

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny oraz oświadczenie o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego jest dostępny poniżej.

Wyżej wymienione dokumenty są również do pobrania w zakładce „Przedszkole”.

Wniosek:

file type 154870 1280

 

Oświadczenie:

file type 154870 1280

Zarządzenie Burmistrza Brzozowa:

file type 154870 1280