Dzień_ziemi_2024_1

Dzień Ziemi w naszej szkole

Dnia 22 kwietnia obchodzimy bardzo ważny dzień– Międzynarodowy Dzień Ziemi– tak nazwany przez Zgromadzenie ONZ od 2009 r. Po raz pierwszy Dzień Ziemi obchodzono w Stanach Zjednoczonych w dniu 22 kwietnia 1970 roku. W ten sposób chciano wyrazić protest przeciw dalszemu niszczeniu otaczającego nas środowiska. W tym dniu ludzie z całego świata zastanawiają się, jakich spustoszeń na swojej planecie dokonał człowiek, jakie są tego skutki i jak można to zmienić. Na całym świecie organizowane są spotkania, konferencje, sympozja, wystawy, festyny poświęcone działaniom ekologicznym oraz mające na celu uświadomienie zagrożeń, związanych z zanieczyszczeniem środowiska.
Dbanie o Ziemię i środowisko, to także dbanie o porządek we własnym otoczeniu. Dlatego uczniowie naszej szkoły brali udział  w konkursach i zabawach dotyczących zarówno ekologii, ale przede wszystkim kładących nacisk na dbanie o ład i porządek w środowisku, w którym przebywamy na co dzień.
Pierwszym zadaniem konkursowym były wyścigi na szmatach do podłogi. Pięcioro uczniów z każdej klasy wykonało sztafetowy „ślizg”. W tej konkurencji najszybsi byli uczniowie klasy 6.
W trakcie trwania wyścigów kilkoro uczniów z każdej klasy miało za zadanie dokończyć zdanie „Gdy porządek jest wokoło …”. I tu nie było niespodzianek. Wszystkie klasy, bez konsultacji stwierdziły, że na pewno „… wszystkim miło i wesoło”. Najwięcej punktów zdobyła tutaj klasa 5b.
Trzecią konkurencją był konkurs wiedzy ekologicznej. „Omnibusy” odpowiadały na wylosowane pytania, popisując się swoją wiedzą na temat ekologii. W tej konkurencji najlepsze były obie klasy piąte.
Kolejne zadanie o nazwie „Kopciuszek” polegało na posegregowaniu grochu i fasoli. W tej konkurencji najszybsza była klasa 5a.
Ostatnim zadaniem było ułożenie tekstu zaczynającego się kolejno na litery występujące w podanym słowie. Tutaj najlepiej spisali się uczniowie 5b i 6.
Podczas trwania wszystkich konkursów grupa uczniów, „Artystów” z każdej klasy wykonywała laurki dla pań, które na co dzień dbają o porządek w naszej szkole.
Wszystkie konkurencje oceniała komisja, w której skład wchodził pan dyrektor Lucjan Czech, pani Maria Skiba i pani Magdalena Chmielewska. A oto wyniki:
I.SPORTOWCY II. POECI III. OMNIBUSY

1       2       3        4      5

IV. KOPCIUSZKI V. TEKŚCIARZE VI. ARTYŚCI SUMA
Klasa 4 1 3 1 1 1 1 0 1 1 4 14
Klasa 5a 3 3 1 1 1 1 1 4 0 3 18
Klasa 5b 2 4 1 1 1 1 1 3 4 4 22
Klasa 6 4 3 1 0 1 1 1 2 4 3 20
Zwycięska klasa 5b została „ukoronowana” opaskami EKOLUDKA a każdy uczestnik zabawy otrzymał naklejkę z takim samym hasłem.
Katarzyna Dmitrzak
galeria_zdjec