Budynek szkoły
Budynek szkoły

Historia Szkoły

Historia szkoły w Humniskach.

Trudno dziś powiedzieć, kiedy tak naprawdę powstała szkoła w Humniskach. Jej utworzenie należy łączyć prawdopodobnie z organizacją parafii, a więc na przełomie XV i XVI w. Pośrednim dowodem na istnienie szkoły już w tych wiekach były kariery niektórych duchownych, rodaków Humnisk np. ks. Jan z Humnisk był w latach 1462 – 1480 dziekanem przemyskim. Natomiast na pewno istniała szkoła w 1607 r., kiedy nauczycielem był Szymon Przybikowski.

Kronika Szkoły podaje obszerniejsze informacje dotyczące historii szkoły w XX w. Przekazujemy je w dużym skrócie.

W 1900 r. przybył do Humnisk na stanowisko kierownika szkoły pan Adam Froń. Zastał tu jednoklasową szkołę ludową, w której uczyła pani Maria Kościńska. Szkoła mieściła się w drewnianym budynku samorządowym.

W 1902 r. zorganizowano szkołę dwuklasową, przyjęto też nowego nauczyciela.

W 1909 r. dzięki staraniom ks. Józefa Borczyka został zakupiony plac pod budowę nowej szkoły. W 1910 r. przystąpiono do jej budowy, a rok później oddano do użytku. Zwiększyła się ilość klas i nauczycieli. Wizytacja władz szkolnych jakie miały miejsce w tym czasie wypadały wzorowo, a kierownik Adam Froń otrzymywał pochwały za rzetelną pracę. Dbał on nie tylko o szkołę. Dzięki niemy powstała w Humniskach Straż Pożarna, teatr, chór, orkiestra i Kółko Rolnicze.
w 1929 r. Adam Froń odszedł ze swego stanowiska, a jego miejsce zajął Henryk Podulka.

Z chwilą wybuchy II wojny światowej Szkolnictwo w całej Polsce poniosło wiele szkód. Szkoła w Humniskach również ucierpiała. Wojsko niemieckie, które w pierwszej fazie wojny zajęło szkołę, zniszczyło sprzęt szkolny, pomoce naukowe, książki. Po opuszczeniu szkoły przez Niemców lekcje odbywały się, ale zarządzenie niemieckie zabraniało nauczania historii i geografii. Podręczniki, mapy i książki trzeba było oddać Niemcom. Nauczyciele nie przestrzegali ściśle tych zarządzeń. I chwała im za to. Po wojnie szkołę wyremontowano i powrócono do normalnych zajęć.

{gallery}budynek{/gallery}