Przedszkolna_edukacja_antynikotynowa_2023

,,Czyste powietrze wokół nas” – przedszkolna edukacja antytytoniowa

W dniach 16 – 20 października br. w grupie ,,Muzykanci” (5,6 latki) zrealizowany został program przedszkolnej edukacji antytytoniowej ,,Czyste powietrze wokół nas” pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Głównym celem programu jest zwiększenie umiejętności przedszkolaków w zakresie radzenia sobie w sytuacji, gdy przebywają
w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń. Program ten uwrażliwia również dzieci na potrzebę dbania o czystość środowiska, w którym żyją. Zajęcia miały charakter warsztatowy i skoncentrowane były na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb.
W ramach programu ,,Czyste powietrze wokół nas” przedszkolaki: rozpoznawały różne rodzaje dymu, były uświadamiane na temat skutków palenia papierosów i miejsc, w których mogą być narażone na dym tytoniowy, wykonały kilka prac plastycznych, nauczyły się piosenki ,,O Dinku”, który nie lubi palaczy i ucieka przed dymem. Dodatkowo ,,Muzykanci” obejrzeli kilka filmów edukacyjnych na temat dbania o środowisko i uczestniczyli w wyjściach na spacery do lasu.
Materiały dydaktyczne w formie plakatów, broszur i kolorowanek dla dzieci zapewniła Powiatowa Stacja Sanitarno– Epidemiologiczna z Brzozowa.

Monika Sokołowska – Supel

galeria_zdjec