school

Dysleksja w pigułce. Jak poznać, zdiagnozować i pomóc dziecku?

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z artykułem autorstwa naszego pedagoga specjalnego o dysleksji. Znajdziemy tam między innymi informacje o tym, czym właściwie jest dysleksja, jakie są jej przyczyny, czym charakteryzują się jej główne objawy i symptomy, jak można ją diagnozować, i najważniejsze, jak możemy takiemu dziecku, u którego została ona zdiagnozowana, udzielić odpowiedniego wsparcia.

Artykuł w wersji pdf umieszczony zostanie pod tym tekstem jak i w zakładce „dla rodziców > porady dla rodziców”

file type 154870 1280