Pasowanie_przedszkole_2023

Pasowanie na Przedszkolaka w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Humniskach

W życiu każdego nowo przyjętego przedszkolaka uroczystość pasowania to bardzo ważne wydarzenie. 9 listopada 2023 r. w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w Humniskach w najmłodszej grupie „Misie”, w obecności zaproszonych gości: pana dyrektora Lucjana Czecha i rodziców odbyło się uroczyste „Pasowanie na przedszkolaków”
Mali artyści podczas uroczystości z dużym zaangażowaniem zaprezentowali przygotowany program artystyczny. Na salę przedszkolaki wjechały pociągiem z interpretacją ruchową piosenki „Maszynista zuch” . Zebranych gości przywitała wychowawczyni grupy p. Elżbieta Sadowska . Następnie przedszkolaki zaprezentowały przygotowane wierszyki, piosenki i tańce. Dzieci pokazały również efekty swojej pracy z platformą „Baby Beetles”. Nasze „maluchy” z wielką przyjemnością realizują uniwersalny kurs dla żłobków i przedszkoli „Yellow House English’. Przedszkolaki wspaniale się zaprezentowały i zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po części artystycznej nastąpiło ślubowanie oraz akt pasowania. Na znak i pamiątkę przyjęcia do społeczności przedszkolnej każdy nowy przedszkolak otrzymał od p. dyrektora Lucjana Czecha pamiątkowy dyplom .a rodzice ufundowali dzieciom upominki. Na dowód złożonego ślubowania rodzice otrzymali odcisk dłoni swojego dziecka, który ma mobilizować przedszkolaki do dotrzymywania złożonych w dniu pasowania obietnic.
Pan dyrektor Lucjan Czech podziękował dzieciom za piękny występ, rodzicom pogratulował wspaniałych „pociech” i życzył dalszych sukcesów.
Później był słodki poczęstunek i radosne zabawy integracyjne z rodzicami.
Serdecznie dziękuję p. dyr. Lucjanowi Czechowi za dokonanie aktu pasowania , rodzicom za udział w uroczystości oraz doskonałe zaangażowanie podczas jej organizacji, a p. Ani Komskiej i p. Wiesławie Winiarskiej za wspaniałą współpracę w pracy dydaktyczno- wychowawczej z dziećmi .
Przedszkolakom jeszcze raz gratulujemy- zostaliście członkami naszej wielkiej rodziny!
Życzymy samych pięknych chwil i radości z pobytu w naszym przedszkolu!

galeria_zdjec

Elżbieta Sadowska

Zdj. Paweł Gądek