Projekt_czytelniczy_klasa_4a

Projekt czytelniczy w klasie 4a

Uczniowie klasy 4a w ramach lekcji wychowawczych realizowali projekt czytelniczy Jesienne z poezją spotkania. Celem projektu było nie tylko doskonalenie umiejętności pięknego głośnego czytania, ale przede wszystkim zachęcenie uczniów do odkrywania piękna poezji. Projekt podzielony był na trzy części. We wrześniu skupiliśmy się na opisach krajobrazów i pięknie przyrody. Tematyczne wiersze zaprezentowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice– panie K. Brzana oraz M. Chmielewska. Kolejną część projektu stanowiły wiersze dotyczące relacji międzyludzkich oraz różnych sytuacji życiowych. Wiele cennych wniosków wyciągnęli uczniowie po wysłuchaniu chociażby takich utworów jak: „Przyjaciele”, „Geniusz Genio”, „Choroba Karolka”. Duże zainteresowanie wzbudził wiersz „Bon ton” zaprezentowany przez gościa – panią E. Kułak. Stworzył on świetną okazję do rozmowy na temat dobrego zachowania. Ostatni etap projektu miał na celu kształtowanie postaw patriotycznych. Listopad upłynął pod hasłem: Czytamy dla Niepodległej. Zaproszony gość– pan W. Szałajko przeczytał wiersz „Ojczyzna”, a następnie wszyscy wspólnie zastanawialiśmy się nad przejawami postaw patriotycznych we współczesnym świecie. Duże zaangażowanie uczniów w dobór literatury, dekoracje, chętny udział w czytaniu, ożywiona dyskusja po wysłuchaniu wierszy, radość ze spotkania z zaproszonymi gośćmi sprawiło, że uczniowie- jak sami stwierdzili- przekonali się, że czytanie wierszy może być nie tylko pożyteczne ale też piękne i przyjemne. Mamy nadzieję, że nasi wychowankowie często będą sięgać po poezję, by pogłębiać wiedzę, wzbogacać język, zachwycać się i wzruszać.

Anna Frydryk
Wacław Bałabas

galeria_zdjec