Spotkanie_z_policją_w_przedszkolu_2023

Wizyta policji w przedszkolu

W czwartek 23 listopada w przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji z Brzozowa. Funkcjonariuszy przywitała grupa „Muzykanci” (5, 6 latki), która zaprezentowała humorystyczną inscenizację ,,Oczy smoków”, opowiadającą o tym, skąd się wzięły światła sygnalizatora świetlnego. Następnie przedszkolaki wysłuchały pogadanki starszej aspirant Magdaleny Kaszowskiej i aspiranta Tomasza Hałki. Dzieci zdobyły obszerną wiedzę na temat bezpieczeństwa na drodze oraz jak reagować w sytuacjach różnych zagrożeń.
Na pamiątkę tego miłego spotkania policjanci wręczyli przedszkolakom pamiątkowe dyplomy, a od dzieci otrzymali „ordery uznania”.
Serdecznie dziękujemy pani pedagog Magdalenie Chmielewskiej za pomoc w zorganizowaniu spotkania z policjantami.

Monika Supel

Aparat foto