Zakaz przebywania na terenie szkoły bez zgody zarządcy obiektu

Ze względu na przypadki dewastacji mienia oraz zakłócania porządku w godzinach wieczornych i nocnych przebywanie na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego bez zgody zarządcy obiektu po godz. 18:00 jest zabronione.