Spotkanie z przedstawicielami policji

Bezpieczna droga do szkoły W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Na początku każdego roku szkolnego Dyrekcja i nauczyciele przeprowadzają pogadanki i realizują…

0 Komentarzy